OA办公登录

当前位置: 首页 > 新闻中心 > 重要公告 > 正文

关于客户积分清零的公告

发布时间:2021-09-30 来源:电子银行部

尊敬的客户:

感谢您一直以来对滁州皖东农村商业银行的关注与支持。为进一步规范我行客户积分管理,我行将于2021年12月31日对2019年9月30日前个人客户名下已产生尚未使用的积分进行清零。如需查询即将清零积分,可登录我行手机银行查询并在社区e银行版块进行使用。给您造成的不便,敬请谅解。

特此公告

 

                                                                                    滁州皖东农村商业银行股份有限公司

                                                                                                   2021年9月30日